Kjemisk fabrikk i Ski - Produkter til høytrykk og maskinvask

Norske forhold krever norske produkter

Vaskemidler i Ski

Å bruke riktige renholdsartikler er viktig. Feil vaskemidler kan faktisk skade mer enn det gagner. I moderne produksjonslokaler på Siggerud i Ski, produserer E. Brosstad Kjemi AS produkter til både avfetting, høytrykk og maskinvask. Produktene holder svært høy kvalitet og er basert på egne resepturer, utviklet med spesiell tanke på norske forhold.

Alle våre ansatte har solid produktkunnskap og kan gi deg kvalifiserte råd om bruken av produktene våre. Kontakt oss gjerne. 

MICRO

Er et alkalisk vaske- og avfettningsmiddel.

Inneholder biologisk nedbrytbare glansgivende
tensider og små mengder alifatiske løsemidler.

DOSERING:

Bilvaskemaskiner: Forvask
1 : 6 1 : 10
Høytrykksmaskiner
1 : 5 1 : 15
Motorvask, kapeller
1 : 4
1 : 10

TEKNISKE DATA:

Svak lukt, klar svak gul væske.
pH - 11

HELSE / MILJØDATA:

Xi, irriterende 

MASTER-RENS

Er et surt vaske- og rensemiddel for rengj.og
fjerning av metalloksyder, rust, sot, bremsestøv,
sementsøl, rustrenner på båter.
DOSERING:
Bør brukes konsentrert til ekstreme forurensninger.
Kan utblandes 1 : 3, 1 : 5 til bremsestøv
og lettere smuss.
TEKNISKE DATA:
Syrlig lukt, klar lys væske.
pH - ca. 1
HELSE / MILJØDATA:
C, etsende

AQUA-SIL 100

Kraftig bakterie- og soppdrepende alkalisk desinfiserende rengjøringsmiddel.

DOSERING:
Høytrykksaggregat: 1 : 10 innjiseres.
Manuell / lavtrykkspåføring: 1 : 50.

TEKNISKE DATA:
Klar gul væske, pH 12, karakteristisk lukt

HELSE/MILJØDATA:
Xi, irriterende

POLAR GRØNNSEPE

Ren naturlig grønnsepe med furunålsduft til allslags rengjøring.

DOSERING:
En kannekapsel tilsettes vaskevannet, kan økes for ubehandlet treverk og stengulv.

TEKNISKE DATA:
pH - ca. 9.5 Behagelig lukt, lys gul væske.

HELSE/MILJØDATA:
Ikke merkepliktig produkt.

MICRO FORVASK

Er en forsterket utgave av Micro. Alkalisk tyktflytende

vaske- og avfettingsmiddel basert på
biologisk nedbrytbare tensider. Tilsatt alifatiske
løsemiddel, kompleksdanner og vann.

DOSERING:
Kan brukes konsentrert, utblandes 1:1, 1:3 i
vann.

BRUKSANVISNING:
Påfør vaskeløsningen med lavtrykksprøyte og
dusj på i jevne bevegelser nedenfra og oppover.
La midlet virke i ca. 3-5 min. Spyl av med
høytrykkspyler nedenfra og oppover slik at vaskemiddel
og høytrykkstrålen får virke sammen.

TEKNISKE DATA:
pH - 9.8 Moderat lukt, klar væske.

HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

VINTERSHAMPO

Har en spesiell aktiv formel som gir ekstra
vaskekraft. Inneholder biologisk nedbrytbare
glansgivende tensider og små mengder silikat,
fosfat og vann.
DOSERING:
Vanlig smuss: 1 : 20, 1: 50,
Tyngre smuss: 1 : 10, 1 : 20
TEKNISKE DATA:
Svak lukt, gul væske
pH - 12.8
HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

UNIVERSAL K-70

Er et ekstra kraftig sterk alkalisk vaskemiddel for de mest ekstreme smussdanelser
i industrien, landbruk, fiskeriindustrien og beslektet industri.
Brukes gjerne i kombinasjon med AQUA-SIL 100 for desinfisering av produksjonsutstyr og transportmateriel i fiskeriindustrien.

DOSERING:
Vanlig smuss:                   1 : 50, 1 : 100
Grov smuss:                     1 : 10, 1 : 20

TEKNISKE DATA:
pH - 13.0 Svak lukt, gul væske

HELSE/MILJØDATA:
C, etsende

SPRINT

Er en universalspray for all innvendig rengjøring av kjøretøy; frontruter, dashbord, speil etc. Interiørspray for speil, tv, servant, bad, kjøkken etc.

DOSERING:
Spray på og tørk av med ren klut. Produktene tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

MICRO 3

Har en kraftig formel som gir bedre effekt
utblandet i vann. Produktet er basert på biologisk
nedbrytbare tensider, alifatiske løsemiddel,
kompleksdanner og vann.
DOSERING:
Vaskeautomater og manuell rengjøring:
1 : 30, 1 : 50
Forvask bil og grov smuss:
1 : 6, 1 : 10
BRUKSANVISNING:
Se under Micro Forvask
TEKNISKE DATA:
pH - 12, Moderat lukt, klar gul væske.
HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

AUTOSHAMPO

Er en effektiv shampo for bilrengjøring.
Inneholder biologisk nedbrytbare glansgivende
tensider.
DOSERING:
Vanlig smuss: 1 : 20, 1 : 50
Tyngre smuss: 1 : 10, 1 : 20
TEKNISKE DATA:
pH - 11.5, Frisk lukt, lys klar væske.
HELSE / MILJØDATA:
Ikke merkepliktig produkt.

HD-2000

Delvaskemiddel for vaskemaskiner med temperaturer: 60 - 90ºC. Rengjør effektivt all slags fett og oljeholdigsmuss fra maskindeler, verktøy, rørdeler m.m. Inneholder nedbrytbare vaskeråstoffer og er særdeles lavtskummende.

DOSERING:
Lett smuss: 0.5 - 1%
Grov smuss: 1 - 3%

TEKNISKE DATA:
pH - 13.6 Svak lukt, lys klar væske.

HELSE/MILJØDATA:
C, etsende

KALDAVFETTING

Er et kraftig avfettingsmiddel basert på en blanding av alifatiske og aromatiske hydrokarboner
tilsatt biologisk nedbrytbar emulgator. Ypperlig til kaldavfetting: Asfaltflekker, olje, fett, veisalt og andre tyngre smussdannelser.

DOSERING:
Kan ikke blandes i vann, brukes konsentrert.

TEKNISKE DATA:
Flammepunkt: 63ºC
Karakteristisk lukt, lys klar væske.

HELSE/MILJØDATA:
Xn, helseskadelig

IMIDO EXTRA

Har en spesiell aktiv formel som gir ekstra
vaskekraft til vanskelige smussdannelser.
Inneholder biologisk nedbrytbare glansgivende
tensider, små mengder silikat, kompleksdanner
og vann. Ikke løsemidler.
DOSERING:
Bilvaskemaskiner: 1:40, 1:50
Lavtrykksprøyte: 1:10, 1:20

TEKNISKE DATA:
Svak lukt, klar gul væske.
pH - 12
HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

IMIDO EXTRA SUPER

Har en spesiell aktiv formel for bruk i børstevaskemaskiner.
Inneholder biologisk nedbrytbare
glansgivende tensider som holder børstene
rene i bilvaskemaskiner.
DOSERING:
Bilvaskemaskiner: Konsentratet utblandes automatisk
i maskinen. 1 : 10, 1 : 50.

TEKNISKE DATA:
Svak lukt, klar gul væske.
pH - 12.8
HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

SUNCLEAN 70

Kaldavfetting el.motorer, motordeler, verktøy o.l. i rensebad m/kost og sprøyte. Varmtvannspyling 80-100ºC innjiseres produktet for avvoksing nye biler og varmavfetting i høytrykksvasker.

DOSERING:
Delevask: Brukes konsentrert i rensebad.
Avvoksing nye biler: 2 - 5% innjiseres.

TEKNISKE DATA:
Flammepunkt 65ºC Svak petroleumslukt, ikke vannløselig, klar væske.

HELSE/MILJØDATA:
Xn, helseskadelig

VINDUSSPYLER-VÆSKE K.

Er et effektivt vindusvaskemiddel som fjerner hurtig insekter og annet trafikksmuss fra frontruter og hindrer frostdannelser i spylersystemet.

DOSERING:
Vinterblanding: 1 : 3
Sommerblanding: 1 : 10

TEKNISKE DATA:
Karakteristisk lukt, blå væske.

HELSE/MILJØDATA:
R-10, brannfarlig